فرم ها


عنوان فرمتوضیحاتآدرس دانلود

فرم درخواست صدور گواهی امضا

(جهت دسترسی به کدال، سنم، کارا و ...)

به منظور یکپارچه سازی اطلاعات ذینفعان بازار سرمایه این مرکز اقدام به بروزرسانی فرم صدور گواهی الکترونیکی نموده و اطلاعات مورد نیاز سامانه های مختلف بازار سرمایه را در این فرم در نظر گرفته است. از کلیه متقاضیان صدور گواهی درخواست می شود اطلاعات این فرم را با دقت و به طور کامل تکمیل فرمایند.
فرم درخواست صدور گواهی SSLجهت درخواست گواهي SSL، اين فرم را دريافت و تکميل نمائيد
فرم درخواست ابطال_
معرفی‌نامه و تعهدنامه هیئت مدیره_
فرم معرفی اشخاص در سامانه رَمیسجهت معرفی اشخاص در سامانه رمیس، لازم است فایل اکسل با فرمت تعیین شده تکمیل و بارگذاری گردد.