راهنمای درخواست ابطال گواهی

 • تکمیل بودن فرم درخواست ابطال گواهی
 • اصل و کپی هر دو روی کارت ملی
 • اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکسدار زیر
  • شناسنامه
  • گواهینامه
  • گذرنامه
 • کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس (ممهور به مهر شرکت)
 • کپی روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات (ممهور به مهر شرکت)

تذکر: این مدارک باید جدا از مدارک صدور گواهی الکترونیکی آماده و به متصدی دفتر ثبت نام تحویل گردد.


نحوه پر کردن فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی


بند1. مشخصات گواهی الکترونیکی :

در این بند مشخصات گواهی الکترونیکی را وارد نمائید. این مشخصات بصورت زیر قابل دسترسی می باشند:

 1. توکن را به درگاه USB متصل نمائید.
 2. نرم افزار Internet Explorer را اجرا نمایید.
 3. از منوی Tools گزینه Internet Options را انتخاب نمائید.
 4. در پنجره Internet Options از قسمت Content در بالای صفحه، کلید Certificate را انتخاب نمائید.
 5. پنجره‌ جدیدی باز می‌شود. در این پنجره در فهرست گواهی موجود در قسمت Personal روی گواهی مورد نظر دوبار کلیک نمائید.
 6. دوباره پنجره جدیدی باز می شود. در این پنجره در قسمت Details میتوانید اطلاعات مورد نیاز جهت پر کردن بند 1 را بیابید.

تذکر:

 • Common Name در قسمت Subject میباشند.
 • Serial Number و Thumbprint بصورت جداگانه در این قسمت ثبت شده است.

بند2. مشخصات فرد صاحب گواهی :

در صورت عدم حضور صاحب گواهی، در انتهای این بند امضا و اثر انگشت را خالی بگذارید.

بند3. مشخصات سازمان/شرکت/مؤسسه :

در این بند داخل کادر مربوطه، ممهور به مهر شرکت شده و توسط دارندگان امضای مجاز جهت اسناد تعهدآور، مطابق با آخرین آگهی تغییرات، امضا می‌شود (عموماً مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره). مهر و امضای تعهد آور مطابق با آخرین آگهی تغییرات ضروری است.

بند4. دلایل ابطال گواهی الکترونیکی :

متقاضیان ابطال گواهی الکترونیکی، بنا به شرایط خود یکی از دلایل ذکر شده را جهت ابطال گواهی مورد نظر انتخاب می نمایند.