کد خبر: 29
تعداد بازدید: 2320
تاریخ به روز رسانی: 1398/02/11 14:31
نام گروه خبر: خبر و اطلاعیه
خبر (98/01/24)

در دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه برگزار می گردد:

کارگاه آموزشی تشریح فرایند صدور گواهی الکترونیکی با استفاده از سامانه رمیس ( پنجشنبه 1398/02/05 ساعت 15 الی 16 )