کد خبر: 26
تعداد بازدید: 1892
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/23 17:52
نام گروه خبر: خبر و اطلاعیه
بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ

کارگاه آموزشی زیرساخت کلید عمومی و زنجیره بلوکی برگزار شد (97/05/09)

در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی بازار سرمایه، کارگاه آموزشی با عنوان "زیرساخت کلید عمومی و زنجیره بلوکی" را برگزار نمود که با استقبال بی نظیر شرکت کنندگان مواجه شد.

در این کارگاه آموزشی، زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال و کاربردهای آنها معرفی شد. همچنین معرفی اجمالی از فناوری زنجیره بلوکی (Blockchain) و ارتباط آن با زیرساخت کلید عمومی ارائه شد.


رئوس مطالب ارایه شده به شرح زیر است:

  • معرفی زیرساخت کلید عمومی (از منظر فنی)
  • معرفی زیرساخت کلید عمومی (از منظر حقوقی)
  • کاربردهای گواهی الکترونیکی و زیرساخت کلید عمومی
  • زنجیره بلوکی و ارتباط آن با زیرساخت کلید عمومی

گزارش تصویری